หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai

แบ่งปันหน้านี้ให้เพื่อนของคุณ

 
Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | Chiang Mai Wedding Planner | จัดงานเลี้ยง เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Fri 25 April 14 06:49

กระดานสนทนากฎหมาย

lawyerthai lawyerthai lawyerthaiสอบถามเรื่องปิดบริษัทนะคะ ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่าย
Page •  1  


bubble
สมาชิก
ตอบ : 1

ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะ เพราะว่าจะประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประสบปัญหานิดหน่อย เลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

อยากสอบถามผู้รู้ในนี้นะคะ ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ

ใครทราบบอกหน่อยนะคะ หรือบริษัทบัญชีไหนรับทำก็แจ้งกลับมาได้คะ

ขอบคุณมากคะ

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 30 April 09 , 15:26


aa

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

อยากทราบว่า ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ จึงจะเสร็จสมบูรณ์ 

อ่านภาษาทางกฏหมายไม่เข้าใจค่ะ 

คือว่า อยากทราบระคะเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนค่ะ สามารถบอกได้ไหมคะ
เพราะว่า คนทำการปิดบริษัท กับ คนชำระค่าใช้จ่าย คนละคนกัน และ อยู่กันคนละประเทศด้วยค่ะ

ชอบ + 374 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Wed 13 May 09 , 12:36


ประกาย

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

อยากทราบเกี่ยวกับงบคอนโซลค่ะ

ชอบ + 290 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Tue 4 August 09 , 15:35


พร

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

รับจดทะเบียนบริษัท,เปลียนแปลงกรรมการ,กรรมการลาออก ,เลิกบริษัท ,เสร็จชำระบัญชี,ทำสมุดทะเบียนหุ้น,ใบหุ้น

email:[email protected]
Tel.081-631-8085

ชอบ + 267 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.128.55 ตอบเมื่อ : Sat 24 December 11 , 14:04


  wanida_buucu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

เรียนคุณ bubble 
  ค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะ ปรึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ  081-6296-9246

ชอบ + 149   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 30 April 09 , 16:59


  pitsanu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

เรียนคุณ bubble 
การเลิกบริษัทเหตุที่จะเลิกบริษัท ได้
ตอบ 1.เลิกตามที่ข้อบังคับกำหนดกรณีที่จะเลิกไว้ 
          2.เลิกตามกำหนดเวลาที่จดทะเบียนไว้ 
          3.ถ้าบริษัทตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียว บริษัทย่อมเลิกกันเมื่อเสร็จการนั้น 
          4.เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก 
          5.เมื่อบริษัทล้มละลาย 
          6.เมื่อศาลสั่งให้เลิก 

การเลิกบริษัทต้องแต่งตั้งผูชำระบัญชี 
ต้องยื่นการเลิกต่อ กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากรให้ถูกต้อง
 
ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด 
การจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ดังนี้ 
การประชุมครั้งแรก 
- มีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

การประชุมครั้งที่สอง 
- มีวาระพิจารณา 3 วาระ คือ ยืนยันมติให้เลิกบริษัทของที่ประชุมครั้งแรก แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
- ที่ประชุมจะต้องลงมติยืนยันให้เลิกบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
และผู้สอบบัญชีรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนใช้มติธรรมโดยเสียงข้างมาก 
- การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองจะต้องห่างจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกินกว่า 6 สัปดาห์ 

2. ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน
ต้องแจ้งการเลิกบริษัทให้เจ้าหนี้ทราบโดยส่งหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์และต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกบริษัท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) 
- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2) 
- คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก) 
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด 
4. เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
และพิจารณากว่าจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่ 
5. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สินเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น
ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไป
ในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้ถือหุ้น
(กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สินให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัดล้มละลาย) 
6. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน 
และในการกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี 
7. เมื่อชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี 
8. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 
- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1) 
- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2) 
- รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ 
- รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6) 
- สำเนาบัตรประจำตัวของผุ้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก 
- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
-ค่าธรรมเนียมในการจดเลิกหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี
 
 ปรึกษาเพิ่มเติม  083 2645885

ชอบ + 176   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 30 April 09 , 20:13


  aa
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

อยากทราบว่า ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ จึงจะเสร็จสมบูรณ์ 

อ่านภาษาทางกฏหมายไม่เข้าใจค่ะ 

คือว่า อยากทราบระคะเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนค่ะ สามารถบอกได้ไหมคะ
เพราะว่า คนทำการปิดบริษัท กับ คนชำระค่าใช้จ่าย คนละคนกัน และ อยู่กันคนละประเทศด้วยค่ะ

ชอบ + 374   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 13 May 09 , 12:36


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

ถ้ากิจการอยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัดก็ต้องมีกรรมการผู้จัดการใช่ป่ะค่ะ เมื่อคิดว่าจะเลิกกิจการก็ต้องทำการชำระบัญชีก่อน เพื่อจัดการเรื่องหนี้สิน ทรัพย์สินของบริษัทเสียก่อน โดยกรรมการจะทำเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นทำก็ได้  แล้วจึงไปขอจดทะเบียนเลิกบริษัทค่ะ ถ้าคิดว่าทำเองได้ก็ทำเอง แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องปรึกษาทนายหรือสำนักงานบัญชีค่ะ

ชอบ + 136   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 13 May 09 , 16:38


  วราลักษณ์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

เรียน คุณBubble

คำถาม  -ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร 
ตอบ - สามารถปิดบริษัทได้ ทางบัญชีรับทำแน่นอน เอกสารทางบัญชีของบริษัทถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทางบัญชีจะทำตามเอกสารที่มี ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 12,000.- และค่าสอบบัญชี (งบเปล่า) 5,000.- บาท

คำถาม - หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ 
ตอบ    - ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องส่งงบทุกๆ สิ้นปี ถ้าตามที่แจ้งว่าจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้ว บริษัทควรปิดงบในรอบมิถุนายน หรือกันยายนปีนี้ (กฎหมายบอกว่าต้องปิดงบภายใน 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ วราลักษณ์ โทร 08-5843-6969 
E-mail [email protected]

ชอบ + 138   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 29 June 09 , 10:39


  J
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

ไม่ทราบว่า มีสาขาที่เกาะสมุยไหม๊ครับ
เผอิญว่า จดทะเบียนอยู่ที่นู่น
และได้ให้บริษัทที่ทำเรื่องเปิดให้เสนอราคามา อยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท
ถือว่าแพงไปไหม๊ครับ (บริษัท จะครบ 1 ปีภายใน สิ้นเดือนนี้)

ชอบ + 140   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 21 July 09 , 15:33


  ประกาย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

อยากทราบเกี่ยวกับงบคอนโซลค่ะ

ชอบ + 290   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 4 August 09 , 15:35


  เกื้อกูล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

อยากปิดกิจการ / เลิกบริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาติดต่อ คุณเกื้อกูล โทร 089-199 1377 และ 081-634 6878 ครับ

ชอบ + 145   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 21 August 09 , 23:27


  PIM
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

กรณียื่นงบ  จะต้องมี บอจ 5 และ สบช 3  ด้วย หรือเปล่า
 คือ  จดเลิก   11  กันยายน 2552   ตอนนี้ จะยื่นงบเลิก
จะต้องทำยังไง

ชอบ + 223   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.10.102.251     ตอบเมื่อ : Wed 27 January 10 , 18:10


  สำนักงานบัญชีรัตนสินธุ์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 10

สำนักงานบัญชีรัตนสินธุ์รับทำค่ะ สอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ที่ 086-7090059 ติดต่อกาญจนา ค่ะ (สำนักงานบัญชีตั้งอยู่ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ)

ชอบ + 159   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.174.44.202     ตอบเมื่อ : Thu 11 February 10 , 18:08


  ต้อง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 11

ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Thu 30 April 09 , 15:26
ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะ เพราะว่าจะประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประสบปัญหานิดหน่อย เลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

อยากสอบถามผู้รู้ในนี้นะคะ ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ

ใครทราบบอกหน่อยนะคะ หรือบริษัทบัญชีไหนรับทำก็แจ้งกลับมาได้คะ

ขอบคุณมากคะ
 รบกวนสอบถาม และปรึกษาฟรี ได้ที่
บริษํท พระนครการบัญชี จำกัด
02-4290788,086-3289117(คุณต้อง),089-6993253(คุณเขม)
เรามีสายงานอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย

ชอบ + 137   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.198     ตอบเมื่อ : Thu 25 February 10 , 10:36


  อคติ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 12

จดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์ จบแค่นี้ก็พอ

ชอบ + 157   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.171.49     ตอบเมื่อ : Thu 25 February 10 , 15:41


  kla
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 13

ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Thu 30 April 09 , 15:26
ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะ เพราะว่าจะประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประสบปัญหานิดหน่อย เลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

อยากสอบถามผู้รู้ในนี้นะคะ ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ

ใครทราบบอกหน่อยนะคะ หรือบริษัทบัญชีไหนรับทำก็แจ้งกลับมาได้คะ

ขอบคุณมากคะ
 ถูกสำนักงานบัญชี ภ.รุ่งกิจการบัญชีหลอกครับ เรื่องค่าปิดกิจการ ใครเคยถูกบริษัทนี้หลอก บริการก็แย่ แชร์กันหน่อยนะครับ

ชอบ + 128   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 121.103.34.78     ตอบเมื่อ : Sun 28 August 11 , 07:30


  kla
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 14

ความคิดเห็นคุณ kla : ตอบเมื่อ Sun 28 August 11 , 07:30
ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Thu 30 April 09 , 15:26
ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะ เพราะว่าจะประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประสบปัญหานิดหน่อย เลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

อยากสอบถามผู้รู้ในนี้นะคะ ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ

ใครทราบบอกหน่อยนะคะ หรือบริษัทบัญชีไหนรับทำก็แจ้งกลับมาได้คะ

ขอบคุณมากคะ
 ถูกสำนักงานบัญชี ภ.รุ่งกิจการบัญชีหลอกครับ เรื่องค่าปิดกิจการ ใครเคยถูกบริษัทนี้หลอก บริการก็แย่ แชร์กันหน่อยนะครับ
 ภ.รุ่งกิจการบัญชี ตรงสนามบินน้ำครับ อย่าใช้บริการเด็ดขาด ขอบอกว่าเสียความรู้สึกมากครับ เอกสารผมส่งไปหมดแล้ว แต่ไม่เริ่มทำให้ สุดท้ายขอค่าทำเพิ่มครับ งงมากกก

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 121.103.34.78     ตอบเมื่อ : Sun 28 August 11 , 07:34


  พร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 15

รับจดทะเบียนบริษัท,เปลียนแปลงกรรมการ,กรรมการลาออก ,เลิกบริษัท ,เสร็จชำระบัญชี,ทำสมุดทะเบียนหุ้น,ใบหุ้น

email:[email protected]
Tel.081-631-8085

ชอบ + 267   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.128.55     ตอบเมื่อ : Sat 24 December 11 , 14:04


  พชรพร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 16

รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เหมาะสำหรับเจ้าของบริทที่ยังไม่เข้าใจระบบบัญชี เราจะให้คำปรึกษาในการอ่านงบและดูรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร
ของบริษัท ติดต่อที่ พชรพร 081-631-8085  E-mail:[email protected]

ชอบ + 149   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.114.239     ตอบเมื่อ : Wed 11 January 12 , 13:47


  เพชร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 17

  รับปิดบริษัท งบที่ไม่เคยยื่นเลย ภาษีไม่ได้ยื่น  รับเคลียร์ปัญหาค้างที่     สรรพากร จนเสร็จชำระบัญชีค่ะ  
 ติดต่อที่ E-mail: [email protected] หรือโทร 081-631-8085 เพชรค่ะ

ชอบ + 191   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.137.32     ตอบเมื่อ : Wed 25 January 12 , 13:06


  เพชร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 18

รับจดทะเบียนเลิกบริษัท  และรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทค่ะ  ให้คำปรึกษาในปัญหาต่างๆก่อนทำงานค่ะ โทร 081-631-8085 เพชร

ชอบ + 176   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.126.199     ตอบเมื่อ : Thu 9 February 12 , 11:47


  มณีรัตน์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 19

กรณีคนที่ไม่มีบ้านหรือเลขที่บ้านเป็นของตัวเองเพื่อจัดตั้งบริษัทแล้วไปขอเลขที่บ้านของคนอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ไม่มีการให้ค่าเช่าเลขที่บ้านแต่อย่างใดถ้าเราจะฟ้องตามข้อกฎหมายเราจะฟ้องเรียกร้องค่าเช่าสถานที่หรือฟ้องยกเลิกในการเช่าพื้นที่ได้อย่างไรค่ะ.....ช่วยตอบด่วนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ชอบ + 113   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.28.182.5     ตอบเมื่อ : Thu 24 May 12 , 17:19


  สุนทรีย์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 20

ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Thu 30 April 09 , 15:26
ได้ไปจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะ เพราะว่าจะประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประสบปัญหานิดหน่อย เลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

อยากสอบถามผู้รู้ในนี้นะคะ ถ้าตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงตอนนี้ ไม่เคยกระทำการใดใดเลย ไม่มีเงินเข้าและออกจากบริษัทเลย แล้วถ้าไปปิดบริษัทตอนนี้ได้มั๊ยคะ แล้วบริษัทบัญชีเค้าจะรับทำให้ไม๊คะ ต้องมีเอกสารไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

หรือถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนต่อไปจะมีปัญหาไรรึเปล่าคะ

ใครทราบบอกหน่อยนะคะ หรือบริษัทบัญชีไหนรับทำก็แจ้งกลับมาได้คะ

ขอบคุณมากคะ
 โทรปรึกษาเราได้ค่ะรับปิดบริษัท โทร 0814823211

ชอบ + 61   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.116.10     ตอบเมื่อ : Fri 15 June 12 , 14:41


  ณัฐ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 21

ณัฐการบัญชี
รับทำบัญชีครบวงจร 
รายเดือน  รายปี  วางระบบกิจการเปิดใหม่
สนใจโทร 0814404567  โดยคุณณัฐ   

ชอบ + 68   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.11.94.222     ตอบเมื่อ : Sat 16 June 12 , 23:38


  เพชร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 22

 รับปิดบริษัท  ทำบัญชี  ปิดงบการ ยื่นภาษี สรรพากร เลิกบริษัท จนเสร็จชำระบัญชีค่ะ  ให้คำปรึกษาก่อนค่ะ  

 ติดต่อที่ E-mail: [email protected] หรือโทร 081-631-8085 เพชรค่ะ

ชอบ + 81   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.24.139.225     ตอบเมื่อ : Tue 31 July 12 , 16:21


  Kenika
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 23

มีใครพอจะช่วยได้บ้างต้องการปิดบริษัท เพราะไม่กำไร(เจ๊ง) เป็นหนี้่ก็มากเหลือเกิน(กลุ้มจะแย่อยู่แล้ว) ไม่มีเงินจะปิดเพราะแพงเหลือเกิน เจ๊งแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาปิดบริษัทอีก  ทำอะไรได้บ้าง  ยิ่งนานวันก็ยิ่งโดนค่าปรับ  
ใครพอมีทางออกรบกวนแนะนำด้วย
รบกวนติดต่อ [email protected]

ชอบ + 49   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 171.97.218.102     ตอบเมื่อ : Tue 23 April 13 , 22:17


  ไท
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 24

ความคิดเห็นคุณ Kenika : ตอบเมื่อ Tue 23 April 13 , 22:17
มีใครพอจะช่วยได้บ้างต้องการปิดบริษัท เพราะไม่กำไร(เจ๊ง) เป็นหนี้่ก็มากเหลือเกิน(กลุ้มจะแย่อยู่แล้ว) ไม่มีเงินจะปิดเพราะแพงเหลือเกิน เจ๊งแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาปิดบริษัทอีก  ทำอะไรได้บ้าง  ยิ่งนานวันก็ยิ่งโดนค่าปรับ  
ใครพอมีทางออกรบกวนแนะนำด้วย
รบกวนติดต่อ [email protected]
 โดยปกติ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทแล้ว ก็ต้องทำการชำระบัญชี ซึ่งกรรมการบริษัท ก็มีอำนาจชำระบัญชีเองได้นะครับ หรือผู้ถือหุ้นลงมติเเต่งตั้งผู้ชำระบัญชีก็ได้ครับ ถ้าข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เช่นนั้น หน้าที่ของผู้ชำระบัญชีส่วนใหญ่คือชำระสะสางงานของบริษัทให้เสร็จสิ้น เเละสำคัญคือใช้หนี้ และเเจกจ่ายทรัพย์สินของบริษัทออกไปครับ ถ้าหนี้มากถึงขั้นต้องขอให้บริษัทล้มละลาย งานอาจยุ่งขึ้นอีก
ไท 0819323142

ชอบ + 48   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 110.169.232.126     ตอบเมื่อ : Tue 23 April 13 , 23:00


  พรรณวษาสอบบัญชี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 25

ปิดชำระบัญชีภายใน 1 เดือน หากเป็นงบเปล่าไม่มีเจ้าหนี้ค้างชะรำ ติดต่อ 084-0089472 , 0829741221
พรรณวษาสอบบัญชี 

ชอบ + 39   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 115.87.171.209     ตอบเมื่อ : Sun 16 June 13 , 12:23


  พัชรา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 26

1.รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ราคา 8,000 บาท 
2. เปลี่ยนกรรมการเข้า-ออก ราคา 3,5oo บาท 
3. เปลี่ยนย้ายที่อยู่บริษัท ราคา 3,5oo บาท 
4. เพิ่มทุน ราคา 5,0oo บาท 
5.เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ราคา 2,ooo บาท 
6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 5,0oo บาท 
7.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 5,ooo บาท 
(ทุกรายการไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

ให้คำปรึกษาก่อนการทำงาน 
หากท่านเจ้าของกิจการยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นต้องทำอย่างไร 
ทุนจดทะเบียนควรจะเป็นเท่าไร ผู้ถือหุ้นสัดส่วนเท่าไร รวมถึงจดVatดีมั้ย 
โทรคุยในรายละเอียดได้ ในทุกข้อข้องใจ
0816318085

ชอบ + 37   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 49.231.114.111     ตอบเมื่อ : Sun 7 July 13 , 14:43


  พัชรา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 27

1.รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ราคา 8,000 บาท 
2. เปลี่ยนกรรมการเข้า-ออก ราคา 3,5oo บาท 
3. เปลี่ยนย้ายที่อยู่บริษัท ราคา 3,5oo บาท 
4. เพิ่มทุน ราคา 5,0oo บาท 
5.เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ราคา 2,ooo บาท 
6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 5,0oo บาท 
7.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 5,ooo บาท 
(ทุกรายการไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

ให้คำปรึกษาก่อนการทำงาน 
หากท่านเจ้าของกิจการยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นต้องทำอย่างไร 
ทุนจดทะเบียนควรจะเป็นเท่าไร ผู้ถือหุ้นสัดส่วนเท่าไร รวมถึงจดVatดีมั้ย 
โทรคุยในรายละเอียดได้ ในทุกข้อข้องใจ
0816318085

ชอบ + 35   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 49.231.114.111     ตอบเมื่อ : Sun 7 July 13 , 14:43


  dkjfio
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 28

ความคิดเห็นคุณ pitsanu : ตอบเมื่อ Thu 30 April 09 , 20:13
เรียนคุณ bubble 
การเลิกบริษัทเหตุที่จะเลิกบริษัท ได้
ตอบ 1.เลิกตามที่ข้อบังคับกำหนดกรณีที่จะเลิกไว้ 
          2.เลิกตามกำหนดเวลาที่จดทะเบียนไว้ 
          3.ถ้าบริษัทตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียว บริษัทย่อมเลิกกันเมื่อเสร็จการนั้น 
          4.เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก 
          5.เมื่อบริษัทล้มละลาย 
          6.เมื่อศาลสั่งให้เลิก 

การเลิกบริษัทต้องแต่งตั้งผูชำระบัญชี 
ต้องยื่นการเลิกต่อ กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากรให้ถูกต้อง
 
ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด 
การจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ดังนี้ 
การประชุมครั้งแรก 
- มีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

การประชุมครั้งที่สอง 
- มีวาระพิจารณา 3 วาระ คือ ยืนยันมติให้เลิกบริษัทของที่ประชุมครั้งแรก แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
- ที่ประชุมจะต้องลงมติยืนยันให้เลิกบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
และผู้สอบบัญชีรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนใช้มติธรรมโดยเสียงข้างมาก 
- การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองจะต้องห่างจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกินกว่า 6 สัปดาห์ 

2. ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน
ต้องแจ้งการเลิกบริษัทให้เจ้าหนี้ทราบโดยส่งหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์และต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกบริษัท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) 
- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2) 
- คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก) 
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด 
4. เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
และพิจารณากว่าจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่ 
5. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สินเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น
ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไป
ในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้ถือหุ้น
(กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สินให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัดล้มละลาย) 
6. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน 
และในการกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี 
7. เมื่อชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี 
8. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 
- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1) 
- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2) 
- รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ 
- รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6) 
- สำเนาบัตรประจำตัวของผุ้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 
- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก 
- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
-ค่าธรรมเนียมในการจดเลิกหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี
 
 ปรึกษาเพิ่มเติม  083 2645885
 dddM<

ชอบ + 38   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 110.168.185.61     ตอบเมื่อ : Sun 28 July 13 , 13:51


  phat
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 29

กรณีบัญชีไม่ยอมไปเข้าพบสรรพากรเพราะว่าเราปิดเลิกกิจการแล้วดูเหมือนเขาจะยักยอกภาษีเราด้วยตอนที่ยังเปิดอยู่เราต้องทำอย่างไรบ้างเอกสารเขาก็เอาไปหมดเลย ใครรู้ช่วยหน่อยนะคะ กลุ้มมากๆๆเลยค่ะเพราะ่ว่าปรกติเราส่งทุกเดือนเวลามีงานไม่เคยขาดแต่กรมสรรพากรบอกว่าขาดส่งงบหน่ะค่ะแล้วถ้าเขาหนีไม่มารับผิดชอบเราต้องทำยังไงบ้างค่ะ

ชอบ + 25   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.106.111     ตอบเมื่อ : Sat 16 November 13 , 09:08


  Non
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 30

กรณีคนที่ไม่มีบ้านหรือเลขที่บ้านเป็นของตัวเองเพื่อจัดตั้งบริษัทแล้วไปขอเลขที่บ้านของคนอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ไม่มีการให้ค่าเช่าเลขที่บ้านแต่อย่างใดถ้าเราจะฟ้องตามข้อกฎหมายเราจะฟ้องเรียกร้องค่าเช่าสถานที่หรือฟ้องยกเลิกในการเช่าพื้นที่ได้อย่างไรค่ะ.....ช่วยตอบด่วนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ชอบ + 19   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 27.55.157.227     ตอบเมื่อ : Wed 22 January 14 , 21:07


  คุณเพชร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 31

รับปรึกษาเรื่อง  เลิกบริษัท เลิก หจก.  จัดตั้งบริษัทใหม่
มีจดหมายเรียกให้ไปเสียค่าปรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่รู้จะจัดการปัญหาอย่างไร  เพราะไม่ได้ยื่นงบการเงิน

โทรคุยได้ค่ะ ปรึกษาฟรี
โทร 081-6318085
e-mail. [email protected]

ชอบ + 11   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 27.145.55.217     ตอบเมื่อ : Mon 10 March 14 , 10:05


  dd
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 32

ในกรณีที่จะยกเลิกบริษัทและหุ้นส่วนเป็นคนต่างชาติต้องรอให้เขามาก่อนหรือทำการยกเลิกได้เลยค่ะแต่ว่าเรามีอำนาจในการเซ็นเอกสารทุกอย่างค่ะ

ชอบ + 6   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 27.55.197.222     ตอบเมื่อ : Wed 9 April 14 , 13:56

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.