......ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาของคนไทยและประเทศไทยต้องมาจากรัฐธรร...">
......ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาของคนไทยและประเทศไทยต้องมาจากรัฐธรร...">
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sun 4 December 16 00:36

กระดานสนทนากฎหมาย

 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ขอคำอธิบายและความหมายหน่อยครับ
Page •  1  

พิมเสน
สมาชิก
ตอบ : 2

ถึงเวลาที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7‏ หรือยัง

...คนไทยและประเทศไทยถูก"นักกินเมือง"บังอาจกระทำย่ำยีจนเกือบจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน...

......ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาของคนไทยและประเทศไทยต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7......

คนไทยทุกคนต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 เป็นบทบัญญัติที่ชอบและถูกต้องตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยใช่หรือไม่ คำตอบ คือ "ใช่"

เมื่อประชาชนคนไทยทำผิดกฎหมาย คนไทยทุกคนต้องพร้อมที่จะยอมรับผิดและรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อมีคำตัดสินและหรือมีคำวินิจฉัยและหรือมีคำพิพากษาอันเป็นที่สุด

ถามว่า เมื่อรัฐบาลทำผิดกฎหมาย รัฐบาลต้องทำอย่างไรต่อรัฐบาลหรือจะให้คนไทยทำอย่างไรต่อรัฐบาลหรือจะให้"ใคร"ทำอย่างไรต่อรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลแสดงความรับผิดและรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องรอให้มีคำตัดสินและหรือคำวินิจฉัยและหรือคำพิพากษาอันเป็นที่สุดก่อนกระนั้นหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยยังไม่เพียงพอให้เป็นบทเรียนแก่คนไทยและประเทศไทยอีกหรือ

ถามว่า เมื่อสมาชิกรัฐสภาทำผิดกฎหมาย สมาชิกรัฐสภาต้องแสดงความรับผิดเมื่อใด และต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติใช่ไหม

เมื่อ"ใคร"ก็ตาม ซึ่งมีสถานะมากกว่าประชาชนคนไทยธรรมดา โดยเฉพาะ"ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" หากแม้นเมื่อมีการ"ชี้มูลความผิด"(ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้เวลาอันรวดเร็วนับแต่มีเรื่องร้องเรียน) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่"หากผู้ที่ถูกชี้มูลความผิดนั้น ในปัจจุบันขณะนี้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที" เพราะบุคคลผู้นี้อาจใช้สถานะทางการเมืองทำให้คนไทยและประเทศไทยเกิดความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย

......" แล้วสมาชิกรัฐสภาบังอาจทำผิดกฎหมายเรื่องอะไร"......
ผู้เขียนต้องยอมรับก่อนว่า ผู้เขียนมีระดับสติปัญญาพอแค่เพียงคิด พูด อ่าน เขียน ฟังภาษาไทยได้เท่านั้น แต่ต้องขอบังอาจทักท้วงและแสดงความเข้าใจเพื่อให้คนไทยทุกท่านได้โปรดพิจารณาร่วมกันดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550
มาตรา 279 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภาต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา หากกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ ปปช. ดำเนินการถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา 270
มาตรา 304 ประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ถามว่า ส.ส. และ ส.ว. ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้ คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2551 แล้ว แต่หลักฐานที่ปรากฎชัดเป็นหนังสือก็คือ หนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร.4 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ลงนามโดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) โปรดดูที่ระเบียบวาระที่ 5.2.1 และ 5.3.1 นั่นย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ยังดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมไม่เสร็จ
มาตรา 164 ประชาชนร้องต่อวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนได้ ถามว่า"ความผิดดังกล่าวของ ส.ส. และ ส.ว. กระทำสำเร็จแล้ว" วุฒิสภาจะบังอาจไม่ถอดถอนได้หรือ
มาตรา 102 บุคคลที่ถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

..." กัมมุนา วัตตะตี โลโก "..." สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม "...

จากเหตุและผลดังกล่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2551 และยังคงดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึง 25 สิงหาคม 2551 ถือได้ว่าบังอาจทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 304 เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. เหล่านี้ต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2551 แล้ว แต่เพราะเป็น"เวรกรรม"ของคนไทยและประเทศไทยโดยรวม ไม่อย่างนั้นคนไทยและประเทศไทยจะต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ"สมชาย วงศ์สวัสดิ์" และบางที่เหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ก็อาจไม่เกิดขึ้น และ การไม่ใช้สนามบินชั่วคราวทั้งสองสนามบินก็อาจไม่เกิดขึ้น

ถ้าเมื่อขณะนี้ ไม่มี ส.ส. และ ส.ว. แล้ว จะมีรัฐบาลได้หรือ คนไทยทุกคนต้องตอบตัวเองว่า ถ้าคนไทยและประเทศไทยยึดกฎหมายเป็นหลัก ต้องการสิ่งที่เรียกว่า"นิติรัฐ" ถึงเวลาแล้วที่คนไทยและประเทศไทยต้องมีรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยและถวายพระราชอำนาจในการนี้แด่องค์พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 7

หรือว่า บรรดา ส.ส. และ ส.ว. จะต้องรอกระบวนการยุติธรรมอีก ความวิบัติและความวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยยังไม่มากพออีกหรือ คนไทยรุ่นนี้จะไม่เหลือสิ่งที่ดีไว้ให้ลูกให้หลานบ้างเลยหรือ

ผู้เขียนอยากขออนุญาตเรียนถามและขอความเห็นและขอความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายได้ให้คำแนะนำ

ด้วยความเคารพในคนไทยทุกคนทุกท่าน

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 6 December 08 , 11:19


สายบู๊

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

ลึกซึ้งเกินไป    รอท่านอื่นมา บรรยายให้ฟังดีกว่า 

ปล. ช่วยดัน อึ๊บๆ  

ชอบ + 245 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sat 6 December 08 , 13:08


  สายบู๊
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

ลึกซึ้งเกินไป    รอท่านอื่นมา บรรยายให้ฟังดีกว่า 

ปล. ช่วยดัน อึ๊บๆ  

ชอบ + 245   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 6 December 08 , 13:08

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.