ช่วยวิจารณ์การถอดถอนผู้บริหารแผนของศาลหน่อยสิคะ

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

bee
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 1

อาทิตย์ ม.ค. 18, 2004 8:20 pm  

1.การที่ศาลมีคำสั่งถอดถอนอีพีแอลและมีคำสั่งว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ควรมีมติตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่จากผู้ที่ได้รับการยอมรับของลูกหนี้ด้วย ศาลมีอำนาจทำได้ไหมคะ ตามกฎหมายล้มละลายมาตราใด
2.การที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเห็นชอบตั้งผู้บริหารแผนไทยเป็นผู้บริหารแผน ศาลมีอำนาจไม่ตั้งหรือไม่เพราะตามมาตรา 90/68 ว่าเ มื่อที่ประชุมเจ้าหนี้เลือกตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ได้ให้ใช้มาตรา 90/52 ว.1 ในการให้ศาลตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ เช่นนี้ศาลมีอำนาจไม่ตั้งไหมคะ
ขอบคุณมากคะ

ไว้เรียนจบก่อนจะมาตอบ

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 5:24 pm  

ถามยากจังตอบมะได้อ่ะ

manotham
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 25

พุธ ก.พ. 08, 2017 4:37 pm  

ผู้ทำแผน
ต้องเป็นไปตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม.90/17....

มาตรา ๙๐/๑๗ ในการพิจารณาตั้งผู้ทำแผน ถ้าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านไม่ได้เสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วย เมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลจะมีคำสั่งตั้งบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ทำแผนก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอไม่สมควรเป็นผู้ทำแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจ้าหนี้ผู้คัดค้านเสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิได้เสนอผู้ทำแผน มติเลือกผู้ทำแผนต้องเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แต่ในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผู้ทำแผนด้วย ให้ผู้ทำแผนที่ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ทำแผน เว้นแต่จะมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ให้เจ้าหนี้มีประกันออกเสียงได้เต็มตามจำนวนหนี้
ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ถ้าที่ประชุมมีมติเลือกผู้ทำแผนได้ และศาลเห็นชอบด้วย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำแผน หากศาลไม่เห็นชอบด้วย ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเป็นผู้ทำแผน
ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติเลือกผู้ทำแผนได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนอีกครั้งหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ได้
ในการประชุมเจ้าหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถ้าที่ประชุมมีมติเลือกผู้ทำแผนได้ ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำแผน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำแผนหรือที่ประชุมไม่อาจมีมติเลือกผู้ทำแผนได้ ให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานผลของการประชุมเจ้าหนี้ที่พิจารณาเลือกผู้ทำแผนทุกครั้งต่อศาลภายในสามวันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป
การเสนอชื่อผู้ทำแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำแผนด้วย

T.Pramook
ทนายไทย
โพสต์: 2101

อังคาร ก.พ. 14, 2017 7:35 pm  

กระทู้เก่าแล้วครับ

ทนายประมุข 087-361-1107
คดีอาญา คดีแพ่ง มรดก ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
id line : 0873611107
https://www.facebook.com/Pramook.Lawyer
email : pramook_law@hotmail.com

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน