อยากทราบลิขสิทธ์ หนังสือ การ์ตูนให้เช่า ครับใครรู้ช่วยตอบที

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

บุคคลทั่วไป

เสาร์ ก.พ. 21, 2004 9:00 pm  

ผมอยากทราบว่าถ้าร้านเช่าการ์ตูนนำเอา หนังสือการ์ตูน หนังสือพ็อกเก็ตบุคมาให้เช่าจะผิดกฎหมายลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์หรือเปล่าครับ เพราะร้านเพื่อนผมเพิ่งจะโดนมา แถวเกษตร หนังสือเรื่องทะลึ่ง พาตำรวจมาเชิญทุกร้านแถวม.เกษตรประมาณ 10 ร้านไปโรงพักพร้อมเรียกค่าปรับเล่มละ 5000 บาท ร้านเพื่อนผมโดนไป25000 แต่ยังไม่จ่ายเพราะยังสงสัยเรื่องกฎหมาย เพราะทำมาชั่วนาตาปี อยู่ๆมาไถกันซึ่งๆและกล่าวหากันว่าเพราะร้านเช่าทำให้ยอดตกผมว่าเป็นการกล่าวหาที่งี่เง่ามาก เพราะตามความเห็นของผมถ้าไม่มีร้านเช่า หนังสือการ์ตูนบางเรื่องอาจขายไม่ออกเลยก็ได้ พ็อกเก็ตบุคบางเล่มอาจไม่ค่อยมีคนซื้อเลย แต่บางเล่มคนมีปัญญาซื้อก็จะซื้อเก็บไม่อยากซื้อก็เช่าผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับ

***

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 5:19 pm  

เคยอ่านเจอในพันทิพย์ เค้าบอกว่า หนังสือได้รับการยกเว้นนะครับ การนำออกให้เช่าไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ครับ

manotham
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 25

เสาร์ มี.ค. 11, 2017 11:45 pm  

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นไปตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ..มาตรา 32 ..การให้เช่าหนังสือ ถือเป็นการ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ไม่น่าจะเข้าข้อยกเว้น ครับ

มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๙)[๖] ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ทั้งนี้ รูปแบบของการทำซ้ำหรือดัดแปลงตามความจำเป็นของคนพิการ และองค์กรผู้จัดทำ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อทำซ้ำหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on เสาร์ มี.ค. 11, 2017 11:45 pm.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน