อบต. กับที่ดินของรัฐ

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

ปลอดออก

พฤหัสฯ. ก.พ. 23, 2012 1:04 pm  

อยากทราบเรื่องการมอบอำนาจให้ทำการแทนนายก มอบใครได้บ้าง กรณีของการรังวัดที่ดิน ขอบคุณครับ

สุกัญญา

จันทร์ ก.พ. 27, 2012 5:35 am  

ทีดินปล่อยว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเป็นที่ดินของทางเทศบาล เราสามารถทำเรื่องขอการเช่าที่่เพื่อเข้าไปทำการค้าขายได้หรือไม่

ผู้นำชุมชน

จันทร์ พ.ค. 28, 2012 9:38 pm  

เทศบาลสร้างอาคารสถานที่บนพืื้นที่สาธาราณประโยชน์ชาวบ้านใช้ร่วมกันโดยไม่ประชาคมต่อหมู่บ้านและไม่แจ้งให้หมู่บ้านทราบได้หรือไม่

คนทำงาน

พฤหัสฯ. ก.ค. 19, 2012 8:45 am  

ที่ดินสาธารณะประโยชน์สามารถแบ่งแยกให้กับทางสำนักสงฆ์ทำเป็นเอกสารสิทธิ์ให้ได้ไหม

วิจัยสมบัติบูรณ์

เสาร์ ส.ค. 04, 2012 7:26 pm  

ที่สาธารณะครอบครองได้ตาม ป.ที่ดินมาตรา 12 ไปแจ้งอำเภอก่อนว่าบุกรุก อ.จะออกหนังสืออนุญาตให้

rujira

พุธ ส.ค. 22, 2012 12:31 pm  

รบกวนสอบถามค่ะ ผู้ใหญ่บ้านมาขอใช้ที่ดิน นสล.เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ พร้อมมีเอกสารประชาคมมาด้วย สามารถอนุญาตให้ใช้ได้หรือไม่ มีแนวทางในการปฏิบัติยังไงค่ะ รบกวนตอบกลับอีเมลล์ rujira_93@hotmail.com

jo

จันทร์ ส.ค. 27, 2012 12:57 pm  

ที่ถนนสาธาระณะที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นถนน มีบุคคลด้านที่ติดกับที่ด้านหนึ่งแสดงการถือครองด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่เช่นมะพร้าว และใช้ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการดำรงชีพอื่นๆ แจ้งผู้ใหญ่บ้านม.8 ต.หนองเสม็ด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีแล้ว แต่ไม่มีการคืบหน้า ต้นเหตุซอย5/2

Topo

จันทร์ ส.ค. 27, 2012 1:00 pm  

มีการบุกรุกที่รัศมีเขา นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบ 

pong

เสาร์ ธ.ค. 01, 2012 10:08 am  

อยู่มาเป็น 100ปี มี สค.1 ปี 92  ปี39ได้โฉนดที่ดิน   ปี 50 ถูกเพิกถอนโฉนด ปี 52 อบต.แจ้งความดำเนินดคี     <br> <br>-ปี 39 ทำไมเจ้าหน้าที่ืี่ดินไม่คัดค้านว่าเป็นที่่สาธารณะ(หรือเจ้าหน้าที่ไม่รู้แล้วชาวนาอย่างเราจะรู้ได้อย่างไร) <br>-และเมือปี 50 นั้นแหละถึงรู้ว่าเป็นที่สาธารณะ (ถูกเพิกถอนโฉนด) <br>-ปี 52 อบต.แจ้งความดำเนินดคี   (ดำเนินคดีอย่างเดียวเลย) <br>ทำไมไมสอบถามหรือพิสูจน์สิทธิกันก่อนว่าเขามาอยู่ได้อย่างไรก่อนกฎหมายบังคับใช้หรือไม่เพราะสอบถามไม่ยาก(เขต อบต. ลูกหลานเหลนโหลนใครรู้จักกันหมดกี่ชั่วโคตรในหมู่บ้านนะ) <br>ปัญหาคืนรัฐประกาศเขตทับทำกินของชาวบ้านมาช้านานแล้วชาวบ้านจึงเป็นคนผิด อบต.ควรมองว่าเขาเดือดร้อนควรช่วยเหลือหาทางออกแนะนำเขาไม่ใช่ดำเนินดคีอย่างเดียวเพราะเขาเป็นลูกบ้านคุณเลือคุณเข้ามาแก้ปัญหา หากเจตนาบุกรุกโทนโท่จับมันเลยไอ้พวกนั้นนะ:-( [b]กรุณาให้ข้อคิดเห็นจะขอบคุณยิ่ง

นายมหา

พฤหัสฯ. ธ.ค. 13, 2012 7:47 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ ท.ปกรณ์ : ตอบเมื่อ Wed 16 February 11 , 16:06 <br><div class=quote>ความคิดเห็นคุณ pp : ตอบเมื่อ Sun 9 May 10 , 07:40 <br>สงสัยว่า การชี้แนวเขตว่า อบต.มีอำนาจหน้าที่ระวังชี้เขตหรือลงชื่อรับรองแนวเขตในการมีผู้ขอรังวัดออกโฉนดในฐานะผู้ปกครองท้องที่ตามประมวลกฏหมายที่ดินหรือไม่..เพราะเคยมีฏีกาที่2633/2523 เคยวินิจฉัยกรณีนายกเทศมนตรีเทศบาลไม่ยอมลงชื่อรับรองเขตทางสาธารณะในกรณีแบ่งแยกโฉนด ว่า เมื่อกฏหมายว่าด้วยเทศบาลมิได้บัญญัติให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ต้องระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับทราบแนวเขตตามประมวลกฏหมายที่ดินแล้ว จำเลยก็ไม่มีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157 ..ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย จ๊ะ</div> การชี้แนวเขตกรณีขอรังวัดก็เป็นไปตาม ป.ที่ดิน แม้ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตก็ไม่มีความผิด ป.อ. ม.157 เพราะมิใช่ว่ามาแล้วต้องชี้เสมอไป <br>การรับรองแนวเขตหรือไม่ต้องพิจารณาว่าที่ดินนั้นทำการรังวัดแล้วรุกล้ำเขาหรือปล่าว หากแนวเขตไม่ถูกต้องเรื่องอะไรเขาจะลงชื่อรับรองให้ล่า <br>ที่กล่าวมาคือการรับรองแนวเขตที่ดินในเรื่องของการรังวัด  <br>แต่ฎีกาที่อ้างมานั้นหมายถึงเหตุที่ไม่ผิดเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขา อ้าว แว้วเช่นนั้นทำไมมาเสนอหน้ากับเขาได้ ก็เพราะมาตรา ๘ ป.ที่ดินงัย <br> <br>กรณีทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งไม่มีกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น <br>- ปกติแล้วอธิบดีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ  <br>- พอดี รมต.มหาดไทยดึงอำนาจหน้าที่ดูแลทรัพย์แปลงนี้มาแล้วก็มอบอำนาจให้อำเภอช่วยดูแล <br>- ทางอำเภองานเขาก็เยอะแต่พูดไม่ออกถ้างั้น อบต.ช่วยรับมอบอำนาจต่อไปหน่อยก็แล้วกัน นะ คนดี <br>ดังนั้น อบต.จึงเป็นเพียงตัวแทนมิใช่ตัวการในอันที่จะต้องมารับผิดชอบนะขอรับ <br> <br>กรณีทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งมีกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น  <br>เช่น พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลว ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ <br>มาตรา ๑๑๗ “ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า” <br>- อาทิเช่น ที่ชายตลิ่ง เจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ดูแลแต่ที่ตกมาอยู่กับ อบต. เพราะ เจ้าท่ามอบอำนาจให้อำเภอ แล้ว อบต. รับช่วงต่อมา <br> <br>อบต.จึงอยู่ในฐานะตัวแทนมิใช่ตัวการ ดังนั้น ถึงอย่างไร อบต.ก็ม่ายผิดตามหลักกฎหมาย แต่ อบต.อาจมีความผิดได้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ <br> <br></div> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ <br>เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ <br> <br>ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน <br> <br>ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ <br>ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที <br>หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้ <br>การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด <br>ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว <br>

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน