ขับมอเตอร์ไซ ขึ้นสะพานข้มแยก

ระบายความทุกข์ ความอัดอั้นทั้งหลายของคุณได้ที่นี่ เชื่อว่าเสียงของอินเตอร์เน็ตจะดังพอให้คนที่คุณต้องการได้ยิน

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

สมเจตน์

อาทิตย์ ก.พ. 15, 2004 8:56 am  

อยากสอบถามเรื่องการห้ามมอเตอร์ไซ ขึ้น สะพานข้ามแยก ผิดกฎหมายข้อไหนทำ ไมตำรวจถึงจับ และบางที่ก็ไม่ห้าม เลยงง มันเป็นการตั้งขึ้นมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาเงินหรือเปล่า บางวันก็มาดักรอทางลงเลย จ่ายที่นั่นเลย มีอยู่ครั้งหนึ่ง พอลงสะพานมาเจอตำรวจจราจร กลางเลย เขาเอาข้อหาเลขที่ป้ายทะเบียนไมครบ 9ตัว แค่นี้ ซึ่งตรงนี้เข้าตั้งข้อหาขับรถขึ้นสะพาน ผมเลยอยากรู้ว่ามีกฎหมาย ห้ามหรือไม่ และอีกอย่าง อุโมง ที่รัชดาอี มอเตอร์ไซ ไม่ทำให้รถติดนะครับ

006

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 2:21 pm  

เรื่องกฎหมายไม่ทราบ แต่ทราบว่าเขามีป้ายห้ามชัดเจน คุณฝ่าฝืนเขาก็จับสิครับ ทำไปได้ แหม..

manotham
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 25

อาทิตย์ มี.ค. 12, 2017 12:13 am  

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
เจ้าหน้าที่สามารถทำได้ ตาม ม.138 ม.139 เมื่อฝ่าฝืนก็ย่อมได้รับโทษ ครับ

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๒) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๔) กำหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว
ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

มาตรา ๑๓๙ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
(๒) ห้ามหยุดหรือจอด
(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(๔) กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(๕) กำหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
(๖) กำหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๗) กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
(๘) กำหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(๙) กำหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
(๑๐) กำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถบางประเภท
(๑๑) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
(๑๒) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยาน
(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ
(๑๔) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
(๑๕) ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
(๑๖) กำหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้ได้
(๑๗) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชำรุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
(๑๘) กำหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
(๑๙) กำหนดการใช้โคมไฟ
(๒๐) กำหนดการใช้เสียงสัญญาณ
(๒๑) กำหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on อาทิตย์ มี.ค. 12, 2017 12:13 am.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน