หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ที่ดิน ที่นา ที่มีปัญหาอยู่ที่ศาล

โพสต์แล้ว: เสาร์ ม.ค. 28, 2017 2:13 pm
โดย ลูกชาวนา
ข้าพเจ้ามีความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังพอสังเขป ที่ดินมีปัญหาเมือก่อนพ่อเป็นโจทย์ ชั้นต้นพ่อแพ้ แต่อุทธรณ์พ่อชนะ ข้าพเจ้าอยากทราบในเมื่อโจทย์เป็นผู้ฟ้องแพ้แล้ว จะยังมีสิทธิ์ฟ้องอีกหรือ ซึ่งตอนนี้ทางโจทย์กำลังยื่นฟ้องอยู่ จากลูกชาวนา

Re: การฟ้องคดี

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มี.ค. 12, 2017 12:19 am
โดย manotham
ถาม....ข้าพเจ้ามีความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังพอสังเขป ที่ดินมีปัญหาเมื่อก่อนพ่อเป็นโจทก์ ชั้นต้นพ่อแพ้ แต่อุทธรณ์พ่อชนะ ข้าพเจ้าอยากทราบในเมื่อโจทก์เป็นผู้ฟ้องแพ้แล้ว จะยังมีสิทธิ์ฟ้องอีกหรือ ซึ่งตอนนี้ทางโจทก์กำลังยื่นฟ้องอยู่ จากลูกชาวนา

ตอบ....เมื่อมีการฟ้องคดี เมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์ จำเลย สามารถยื่นอุทธรณ์ หรือ ยื่นฎีกาได้เสมอ เพราะถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ จะมีเงื่อนไข ต้องห้าม ยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกา เท่านั้น ครับ

Re: ที่ดิน ที่นา ที่มีปัญหาอยู่ที่ศาล

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 25, 2017 12:33 pm
โดย T.Pramook
ลูกชาวนา เขียน:ข้าพเจ้ามีความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังพอสังเขป ที่ดินมีปัญหาเมือก่อนพ่อเป็นโจทย์ ชั้นต้นพ่อแพ้ แต่อุทธรณ์พ่อชนะ ข้าพเจ้าอยากทราบในเมื่อโจทย์เป็นผู้ฟ้องแพ้แล้ว จะยังมีสิทธิ์ฟ้องอีกหรือ ซึ่งตอนนี้ทางโจทย์กำลังยื่นฟ้องอยู่ จากลูกชาวนา

เมื่อคู่ความไม่พอใจในคำพิพากษาสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้ครับภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไว้

ทนายประมุข 087-361-1107
คดีอาญา คดีแพ่ง มรดก ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
id line : 0873611107
https://www.facebook.com/Pramook.Lawyer
email : pramook_law@hotmail.com

Re: ที่ดิน ที่นา ที่มีปัญหาอยู่ที่ศาล

โพสต์แล้ว: อังคาร เม.ย. 04, 2017 6:49 pm
โดย pol00810081
ลูกชาวนา เขียน:ข้าพเจ้ามีความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังพอสังเขป ที่ดินมีปัญหาเมือก่อนพ่อเป็นโจทย์ ชั้นต้นพ่อแพ้ แต่อุทธรณ์พ่อชนะ ข้าพเจ้าอยากทราบในเมื่อโจทย์เป็นผู้ฟ้องแพ้แล้ว จะยังมีสิทธิ์ฟ้องอีกหรือ ซึ่งตอนนี้ทางโจทย์กำลังยื่นฟ้องอยู่ จากลูกชาวนา


รอดูว่า จะมี ฎีกามา หรือไม่ ครับ
ทนายอภิชาต 081-5522-971
pol00810081@hotmail.com
Line ID. pol0081

Re: ที่ดิน ที่นา ที่มีปัญหาอยู่ที่ศาล

โพสต์แล้ว: ศุกร์ เม.ย. 28, 2017 1:33 am
โดย มโนธรรม
การยื่นฎีกา

ระบบของศาล มีสามศาล แม้ศาลอุทธรณ์ จะให้พ่อชนะคดี ผู้แพ้คดี ก็สามารถยื่นฎีกาได้อีก เว้นแต่จะมีเงื่อนไขต้องห้าม เท่านั้น ถ้าศาลฎีกา พิพากษายืน ตามศาลอุทธร์ณ์ พ่อจะเป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าศาลฏีกา กลับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น พ่อก็แพ้คดี และทำอะไรไม่ได้อีก ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา....ก็มีอีกช่องทางหนึ่ง ที่ให้คดีจบลงแบบสวยงาม ไม่มีใครต้องเจ็บตัวหรือเสียหน้ามากนัก คือ ขอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย ในชั้นฎีกา ถ้ายอมลดราวาศอกกันบ้าง คดีคงจบลงแบบสันติ ...ในขณะนี้ พ่ออยู่ในฐานะ ผู้ชนะ แต่ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง ในชั้่นฎีกา คดีอาจพลิก ก็ได้ เพราะศาลฎีกา มีอำนาจตัดสินคดีไปได้ 4 แนนวทางคือ ยืน ยก แก้ กลับ แล้วพ่อจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าพ่อจะต้องชนะ 100% ดังนั้นการไกล่เกลี่ยเจรจา จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาดี ครับ