จบ นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ สามารถเรียนเนติบัณฑิตได้หรือไม่

พูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ เนติบัณฑิตไทย ได้ที่ห้องนี้ ทั้งผู้ที่เรียนอยู่ คิดจะเรียน หรือเรียนจบแล้วครับ

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

จุ๋ม

พฤหัสฯ. พ.ย. 27, 2008 1:53 pm  

http://www.thaibar.thaigov.net/Service/ ... นดังต่อไปนี้ <br>001|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <br>002|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <br>003|มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <br>004|มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  <br>005|มหาวิทยาลัยศรีปทุม  <br>006|มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  <br>007|มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <br>008|มหาวิทยาลัยสยาม  <br>009|มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุ  <br>010|มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  <br>011|วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก  <br>012|วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์)  <br>013|มหาวิทยาลัยพายัพ  <br>014|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <br>015|มหาวิทยาลัยเกริก  <br>016|มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <br>017|มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  <br>018|มหาวิทยาลัยภาคกลาง  <br>019|วิทยาลัยศรีโสภณ  <br>020|มหาวิทยาลัยราชธานี  <br>021|มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  <br>022|มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  <br>023|มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  <br>024|มหาวิทยาลัยรังสิต  <br>025|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  <br>026|มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  <br>027|วิทยาลัยโยนก  <br>028|มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  <br>029|วิทยาลัยทองสุข  <br>030|มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  <br>031|มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  <br>032|วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร  <br>033|วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  <br>034|มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  <br>035|มหาวิทยาลัยเค้นท์แห่งแคนเทอเบอรี่  <br>036|Melbourne University  <br>037|วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  <br>038|มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <br>039|มหาวิทยาลัยปทุมธานี  <br>040|มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  <br>041|มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  <br>042|มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   <br>043|มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  <br>044|วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  <br>045|มหาวิทยาลัยนเรศวร  <br>046|มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <br>047|มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  <br>048|มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <br>049|มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  <br>050|วิทยาลัยตาปี  <br>051|วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  <br>052|มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  <br>053|มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  <br>054|มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  <br>055|วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี   <br>056|วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   <br>057|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   <br> <br>**แต่ กต. กับ กอ. รับรอง จุฬา  ธรรมศาสตร์ ราม แน่นอนค่ะ**

ศีลธรรม

พฤหัสฯ. ก.ค. 02, 2009 8:13 pm  

เข้าไปดู   Web ของเนติบัณฑิตยสภา ซิครับ มสธ อยู่อันดับ สี่ 004 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้แน่นอน  เพราะเปิดสอนนิติศาตร์มานานแล้ว เป็น ม.อันดับที่สี่ ของประเทศ ที่เปิดสอน เป็นท่านจนเกษียรก็เยอะแล้วน้องเอ๋ย .....ไล่ตาม ม.ที่เปิดสอน ลำดับแรกของไทย  ๑.ธรรมศาตร์ ๒.จุฬาฯ ๓.รามคำแหง ๔.มสธ

เสือ

พฤหัสฯ. มี.ค. 25, 2010 7:34 am  

อัตราส่วนเข้าสอบผู้ช่วยฯและผู้สอบได้ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาปี 2547 (ข้อมูลจากข่าวเนติ พ.ย.49 ) มีผู้สมัคร 3759 คน สอบผ่าน 36 คน <br>1. ผู้สมัครเข้าสอบจาก ม.อัสสัมชัญ จำนวน 18 คน สอบได้ 1คน คิดเป็น 5.55%(ของผู้จบจากม.นี้เข้าสอบและสอบได้) <br>2. ผู้สมัครเข้าสอบจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 28 คน สอบได้ 1 คน (คิดเป็น3.57% ของผู้จบจากม.นี้เข้าสอบและสอบได้) <br>3. ผู้สมัครเข้าสอบจาก ม.สุโขทัย จำนวน 263 คน สอบได้ 5 คน คิดเป็น 1.90% <br>4. ผู้สมัครเข้าสอบจาก ม.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน สอบได้ 1 คน คิดเป็น 1.66% <br>5. ผู้สมัครเข้าสอบจาก ม.จุฬาฯ จำนวน 208 คน สอบได้ 3 คน คิดเป็น 1.44% <br>6. ผู่สมัครจาก ม.ธรรมศาสตร์ จำวน 708 คน สอบได้ 9 คน คิดเป็น 1.27% <br>7. ผู้สมัครจาก ม.รามคำแหง จำนวน 2,306 คน สอบได้ 16 คน คิดเป็น 0.69% <br>

อัยย์

พฤหัสฯ. มี.ค. 25, 2010 9:08 am  

หมอรุ่งโรจน์ นิติ มสธ. สอบได้อันดับสอง เนติ <br> <br>และมีจบเนฯ ปีเดียว หลายท่าน ลงเรียนไปเลย <br> <br>สมัครวิสามัญ ไปพร้อมกันเลย

NATT

พุธ มิ.ย. 02, 2010 11:38 am  

เรียนป.ตรี ม.ราชภัฏกำเเพงเพชรสามารถเป็นผู้พิพากษาได้หรือป่าวครับ

theerasak

ศุกร์ ต.ค. 29, 2010 10:44 am  

เรียนนิติที่  มสธ  ปีแรกครับ <br> <br>นิติ มสธ  รุ่นพี่ที่จบแล้วไปทำงานอะไรกับบ้างครับ <br> <br>มีงานรองรับไม่ครับ <br> <br>กลัวไม่มีงานทำอ่ะ <br> <br>ช่วยตอบทีครับ <br>

อัยย์

ศุกร์ ต.ค. 29, 2010 11:24 am  

ตอบ คุณ theerasak <br>   <br> <br>พี่ก็จบ มสธ. น.บ.และต่อจนได้ น.บ.ท./ตั๋วปี ครับ ตอนนี้ พี่เป็นทนายความ อิสระ   คุณเรียนนิติศาสตร์ เมื่อจบแล้ว จะสอบตั๋วทนายเป็นความก็ได้ หรือจะเรียนต่อเนติ เพื่อสอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาก็ได้ หรือจะเป็นนิติกร ก็ได้ งานทางกฎหมายมีมากมายถ้าไม่ท้อ แต่งานทุกอย่างต้องแข่งขัน อย่ารอคอยวาสนา มีปัญหา ไปที่บอร์ดนิติศาสตร์ มสธ. ลงคำถามไว้แล้ว ถ้าแวะเข้าไปจะไปช่วยตอบ แต่ก็มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว และกำลังจะจบ และที่กำลังเรียน คอยช่วยเหลือครับ <br> <br>เรียนที่ไหน ก็ดีทั้งสิ้น อยู่ที่เรา รู้หรือไม่รู้ จริงเท่านั้น ขอให้โชคดี  <br> <br>

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

เสาร์ ต.ค. 30, 2010 5:05 pm  

[b]ใช่ครับ  ต่อเนติ  ลงตั๋วทนายอะไรได้หมดครับ  ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเช่นกัน  สำหรับ  ม.ส.ธ  ทนายอภิชาต 081-5522-971 

ผึ้ง

อังคาร ม.ค. 04, 2011 11:56 am  

จบนิติศาสตร์จากวิทยาลัยเอกชนสามารถเรียนต่อเนติได้ไหมค่ะ

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

อังคาร ม.ค. 04, 2011 12:38 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ ผึ้ง : ตอบเมื่อ Tue 4 January 11 , 11:56 <br>จบนิติศาสตร์จากวิทยาลัยเอกชนสามารถเรียนต่อเนติได้ไหมค่ะ</div> [b]ได้นะครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971 

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน