แนะนำ เรียนต่อโทหน่อยค่ะ

ทุกมหาวิทยาลัย ไม่ว่ารัฐบาล เอกชน แบบปิดหรือแบบเปิด มาคุยกันได้ที่นี่ครับ ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รามคำแหง มสธ. ราชภัฎ และทุกแห่งที่มีการสอนนิติศาสตร์ครับ

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

NEKO_lawlady
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 3

ศุกร์ ก.ย. 29, 2006 7:01 pm  

อยากได้คำแนะนำในการเลือก สาขา ในชั้น ป.โทกฎหมาย มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ และค่าใช้จ่าย รบกวนผู้รู้ช่วยนะนำด้วยนะค่ะ
NEKO

กาหลง
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 2

ศุกร์ ก.ย. 29, 2006 8:09 pm  

ต้องถามว่าคุณมีความถนัดทางไหน บ้านพักและที่ทำงานอยู่ที่ไหน เพราะจะต้องคำนึงประกอบการตัดสินใจ จึงขอแนะนำเป็นกลาง ๆ ก็แล้วกันครับ

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนปริญญาโททางกฎหมาย ที่สำคัญมีหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มั่นใจว่าเปิดหรือยัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมต้องสอบ TU get ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดิมต้องสอบเหมือนกัน จำไม่ได้แล้วว่าต้องผ่านเท่าไหร่ เมื่อผ่านภาษาอังกฤษแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบวิชากฎหมาย แต่เข้าใจว่าปัจจุบัน เปลี่ยนไปแล้ว ส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบวิชากฎหมายและภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ถ้าได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน
ค่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละประมาณ 2,000 บาท ส่วนที่รามคำแหง ที่หัวหมาก หน่วยกิตละ 1,000 บาท ส่วนที่รามคำแหงภูมิภาค หน่วยกิตละ 1,700 บาท
มหาวิทยาลัยเอกชนมีหลายแห่งเช่นกัน เช่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกริก ประมาณหน่วยกิตละ 3,000 บาท แต่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทุนการศึกษาตามลำดับคะแนนที่สอบเข้า บางคนได้เรียนฟรี บางคนได้ลดค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง
สำหรับสาขาวิชาที่เรียน ก็ตามที่กล่าวข้างต้น ต้องถามตัวเองว่าถนัดด้านใด เช่นสาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ หรือสาขากฎหมายมหาชน แต่ไม่ว่าจะเรียนสาขาใดปริญญาที่ได้รับ ก็เป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิตเช่นกัน เว้นแต่บางมหาวิทยาลัยจะมีวงเล็บ เช่น ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) เป็นต้น ส่วนที่รามคำแหง หรือจุฬาลงกรณ์ ไม่มีวงเล็บ แต่หากต้องการให้มหาวิทยาลัยรับรองเป็นกรณีพิเศษ ต้องไปขอใบรับรองต่างหาก
ไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาใด ถ้าคุณประสงค์จะใช้สอบสนามเล็กอัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา คุณจะต้องเลือกเรียนวิชาที่ ก.ต. หรือ ก.อ.รับรอง เช่น วิชากฎหมายอาญาชั้นสูง หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเปรียบเทียบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง หรือกฎหมายล้มละลายชั้นสูง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไปดูข้อบังคับของ ก.ต.หรือ ก.อ.ให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ต้องขออภัยที่ไม่สามารถแนะนำได้ชัดเจนมากนักในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพราะผมเองจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ครับ

NEKO_lawlady
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 3

เสาร์ ต.ค. 14, 2006 1:13 pm  

ขอบคุณนะค่ะสำหรับคำแนะนำช่วยได้เยอะเลยค่ะ อยากจะถามเพิ่มเติมอีกนิดนะค่ะเดียวจะโพสไว้ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ :P
NEKO

สิงห์

เสาร์ ก.ย. 20, 2008 1:43 pm  

แล้วที่จุฬาหรือธรรมศาสตร์ เปิดรับโทนิติฯ การศึกษา 2551  เมื่อไหร่ครับ <br>รบกวนผู้รู้แนะนำนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ[b]

จุ๋ม

อังคาร ก.ย. 23, 2008 9:15 am  

ปริญญาโทนิติศาสตร์ที่ กต. และ กอ. รับรอง มี 4 สถาบันคือจุฬา  ธรรมศาสตร์  ราม และธุรกิจบัณฑิตย์ ค่ะ 

เสมียนทนาย

พุธ ก.ย. 24, 2008 2:04 pm  

ขอรับกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ จะเรียนต่อโททางกฎหมาย แต่ไม่ค่อยทราบว่าต้องเรียนสาขาไหนถึงจะดี อยากเรียนที่จบออกมาแล้วตลาดต้องการที่สุด เพราะการเรียนโทต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องมีเวลาด้วย ถ้าเรียนมาแล้วมีงานทำที่ดีก็ถือว่าที่เรียนมาไม่เสียเปล่า ได้ข่าวว่าเรียนทางภาษีดีที่สุดใช่มั้ยค่ะ แต่ยากมาก 

PR_MBA_MUIC

จันทร์ ก.ย. 29, 2008 1:34 pm  

เปิดรับสมัคร นศ. ป.โท MBA <br>วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มีนาคม 2552 นี้ และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2552  <br>หลักฐานในการรับสมัคร <br>1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด <br>2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด <br>3. transcript 2 ชุด <br>4. ใบปริญญาบัตร 2 ชุด <br>5. จดหมายจากหัวหน้าที่ทำงาน  / จากมหาวิทยาลัย  2 ฉบับ ( 1 คน / 1 ฉบับ ) <br>6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป <br>หรือ www.muic.mahidol.ac.th หรือ www.mba-muic.net <br>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6795053-5 โทรสาร 02-2862654 <br>หรือ 175 ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 <br> <br> <br>

กิ่ง

ศุกร์ ม.ค. 22, 2010 2:25 pm  

ก่อนต่อโทกฏหมายจะต้องจบตรีกฏหมายก่อนหรือเปล่าค่ะ อยากทราบว่าจะต้องเรียนกฏหมายตรีก่อนใช่หรือไม  ช่วยตอบหน่อยค่ะ

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

ศุกร์ ม.ค. 22, 2010 4:52 pm  

ตรี  โท  เอก  ครับ  เข้าใจถูกต้องแล้วครับ <br>ทนายความอภิชาต

ทนาย_ต
ทนายไทย
โพสต์: 2467

ศุกร์ ม.ค. 22, 2010 5:35 pm  

กฎหมายเป็นวิชาชีพอย่าหนึ่ง ดังนั้นถ้าไม่ได้เรียนป.ตรีก่อน ก็ไม่สามารถต่อป.โทได้หรอกครับ 

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน