จบโทม.กรุงเทพสอบสนามเล็กได้ไหม

ทุกมหาวิทยาลัย ไม่ว่ารัฐบาล เอกชน แบบปิดหรือแบบเปิด มาคุยกันได้ที่นี่ครับ ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รามคำแหง มสธ. ราชภัฎ และทุกแห่งที่มีการสอนนิติศาสตร์ครับ

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

ผู้ผ่านมา

พฤหัสฯ. ม.ค. 20, 2011 8:53 pm  

[b]จบ นิติ มสธ.ต่อ โท นิติ มสธ.ครับ.ให้เข้าไปดูที่ เวป.ทบวงมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวนี้เปิดเรียน นิติ.เยอะ..เขารับรองหลายที่แล้วท่าน..ทั้งของรัฐ..และเอกชน...ไปหาดูน้องหนู

ญา

พฤหัสฯ. ก.พ. 10, 2011 12:53 pm  

สำหรับคำถาม  จบ ม กรุงเทพฯ สามารถสอบได้ทั้งสนามเล็กและสนามใหญ่  แต่ไม่รวมสนามจิ๋ว เพราะนั่น สงวนสิทธิ์สำหรับผู้จบต่างประเทศอย่างเดียวเท่านั้น <br> <br>อีกไม่ช้า จะปรับให้เป็น อายุ 30 ถึงจะสอบผู้พิพากษาได้ คาดว่าเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก็เป็นการดี (อย่างเมืองนอก คุณต้องจบตรีใบแรก สาขาอะไรก็ได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนนิติฯ อีกใบ จากนั้นต้องทำงานด้านกฎหมายมาก่อน สังเกตผู้พิพากษาเมืองนอกแก่ ๆ ทั้งนั้นเลย เพราะเขาเน้นประสบการณ์และวุฒิภาวะ ) และควรจะปรับนานแล้ว มัวแต่เกรงใจลูกท่าน ที่เป็นผู้พิพากษาเก่าแก่ เพราะหวังจะให้ลูกสอบได้และเป็นผู้พิพากษา ตั้งแต่อายุ 25 ซึ่งเป็นผลเสีย บางครั้ง พวกทนายเก๋าเกมส์ มักมองและดูถูกว่า ผู้พิพากษาเด็ก ๆ มักอ่อนหัดและไม่ทันเกมส์ บางทีโดนทนายไล่จนมุมตาแดง ๆ ไปเลยก็มี  

Princess

พุธ ส.ค. 03, 2011 8:14 pm  

:-)   กต. และ กอ. รับรองวิทยฐานะ  4 มหาวิทยาลัยข้างต้นตามความเห็นที่ 19 ว่าแหละค่ะ แต่เรียนต่อป.โทกฎหมาย ราม เกรดต้อง2.75 หรือไม่ก็มีอายุราชการอย่างน้อย 2 ปีค่ะ^^" ไม่งั้นเรียนโทไม่ได้นะคะ^^

ทนายเล็ก

พุธ พ.ย. 28, 2012 9:16 am  

ได้ข่าวจากน้องๆมาว่าต่อไปวิทยาเขตของรามคำแหง จะไม่มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสนามเล็กแล้ว ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเพราะเห็นพูดมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าทางมหาลัยธรรมศาสตร์ จุฬา ไม่รับรองเพราะทำแค่ is ไม่ต้องทำ thesis เขาว่าจบมาง่ายกว่าจึงจะตัดสิทธิ์คนที่จะจบจากวิทยาเขตไม่ให้สิทธิ์สอบผู้ช่วยสนามเล็กแล้วจริงหรือเปล่าครับ ช่วงนี้มีแต่คนมาพูดให้เสียกำลังใจเลยเราก็เรียนโทวิทยาเขตรามครับ

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

พุธ พ.ย. 28, 2012 9:09 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ ทนายเล็ก : ตอบเมื่อ Wed 28 November 12 , 09:16 <br>ได้ข่าวจากน้องๆมาว่าต่อไปวิทยาเขตของรามคำแหง จะไม่มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสนามเล็กแล้ว ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเพราะเห็นพูดมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าทางมหาลัยธรรมศาสตร์ จุฬา ไม่รับรองเพราะทำแค่ is ไม่ต้องทำ thesis เขาว่าจบมาง่ายกว่าจึงจะตัดสิทธิ์คนที่จะจบจากวิทยาเขตไม่ให้สิทธิ์สอบผู้ช่วยสนามเล็กแล้วจริงหรือเปล่าครับ ช่วงนี้มีแต่คนมาพูดให้เสียกำลังใจเลยเราก็เรียนโทวิทยาเขตรามครับ</div> [b]ผมว่าน่าจะไม่จริงครับ  เพราะรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเช่นกัน <br>ทนายอภิชาต 081-5522-971   <br>pol00810081@hotmail.com 

ชาญศรีดี

เสาร์ ต.ค. 12, 2013 12:29 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ นิติ 49 : ตอบเมื่อ Mon 24 July 06 , 00:09 <br>มหาวิทยาลัยทีได้รับการรับรองให้สามารถสอบสนามเล็กได้
ตามที่ระเบียบ กต. และ กอ. รับรองวิทยฐานะ คือนักศึกษาปริญญาโทในประเทศ 4 สถาบัน และนักศึกษาปริญญาโทต่างประเทศตามที่กต.หรือ กอ. รับรอง
สำหรับสถาบันในประเทศที่มีการรับรองแล้ว 4 สถาบัน ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ซึ่งมีการได้รับการรับรองมาก่อน ส่วนล่าสุดนี้ ยังไม่แน่ใจ รบกวนผู้รู้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วย</div>  <br>มสธ.แจ้งให้นักศึกษาทราบ <br>หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์ มสธ. ได้รับการรับรองจาก ก.ต. และ ก.อ. แล้ว นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการ สนามเล็ก กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแต่ละสถาบัน เพื่อลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกวิชาตามที่ ก.ต. และ/หรือ ก.อ. กำหนด

ครับ

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 10:33 am  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่ กต. รับรอง (หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต) <br>1 มหาวิทยาลัยธรุ กิจบัณฑิตย <br>2 มหาวิทยาลัยเกริก <br>3 มหาวิทยาลัยอัสสมั ชัญ <br>4 มหาวทิ ยาลัยอัสสัมชญั นิตศิ าสตรมหาบณั ฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร (หลกั สูตรนานาชาติ)  <br>5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม <br>6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <br>7 มหาวิทยาลัยรงั สิต (ก.ต.รับรองเมื่อสนามเลก็ ป[ 2555) <br>8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ก.ต.รบั รองเมื่อสนามเลก็ ป[ 2557) <br>9 มหาวิทยาลัยพายัพ (ก.ต.รับรองเมื่อสนามเลก็ ป[ 2557) ครับ <img src="http://www.lawyerthai.com/m/phone.png" width="25" border="0">


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on เสาร์ ม.ค. 28, 2017 10:33 am.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน