คำถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร และการฟ้องร้องต่อศาล

ระบายความทุกข์ ความอัดอั้นทั้งหลายของคุณได้ที่นี่ เชื่อว่าเสียงของอินเตอร์เน็ตจะดังพอให้คนที่คุณต้องการได้ยิน

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

อังคาร มิ.ย. 02, 2015 11:23 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ www.tanaivip.com : ตอบเมื่อ Thu 28 May 15 , 13:03 <br><div class=quote>ความคิดเห็นคุณ SK : ตอบเมื่อ Wed 27 May 15 , 14:30 <br>ถ้าบิดาเซ์นรับรองบุตร แต่ต้องการจำกัดสิทธิในการฟ้อร้องเรื่องมรดก ทำได้มั้ยคะ ครอบครัวฝ่ายมารดาเด็กไม่ค่อยดี</div> เมื่อรับรองบุตรแล้ว สามารถตัดมิให้บุตรคนนี้ได้รับมรดกได้ครับ ตามกฎหมายมรดก <br> <br>รับปรึกษาปัญหากฎหมาย…..โดยทีมงานทนายวีไอพี (ทนายกรวิชญ์)   <br>สายด่วน : 080-7819-202 Line ID : goravit371 Email : goravit.lawyer@gmail.com </div> [b]ใช่ ครับ  เก่งจุง <br>ทนายอภิชาต 081-5522-971 <br>pol00810081@hotmail.com <br>Line ID. apichat00810081

Apisit/0867977397
ทนายไทย
โพสต์: 1346

พุธ มิ.ย. 03, 2015 1:43 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ SK : ตอบเมื่อ Wed 27 May 15 , 14:30 <br>ถ้าบิดาเซ์นรับรองบุตร แต่ต้องการจำกัดสิทธิในการฟ้อร้องเรื่องมรดก ทำได้มั้ยคะ ครอบครัวฝ่ายมารดาเด็กไม่ค่อยดี</div> ถ้าบิดาเซ์นรับรองบุตร แต่ต้องการจำกัดสิทธิในการฟ้อร้องเรื่องมรดก ทำได้มั้ยคะ  <br> <br>-ทําได้ครับ ตาม ปพพ  <br> <br>มาตรา ๑๖๐๘  เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง <br>(๑)  โดยพินัยกรรม <br>(๒)  โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ <br>ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน <br>แต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก <br> <br> <br>สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  <br>ทนายความอภิสิทธิ์ สมบัติไพศาล, นบ.(ธรรมศาสตร์), นบท. และทีมงาน <br>โทรศัพท์มือถือ:   086 797  7397    ไลน์ไอดี  082 754 0641 <br>อีเมล์  :     apisit12@hotmail.com <br>อนึ่ง การตอบนี้เป็นเพียงการให้ความเห็นเบื้องต้นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ให้มาเท่านั้น

เล็ก

พุธ ต.ค. 14, 2015 9:12 am  

อยู่กับสามีมา 18 ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน มีลูกชาย 2 คน คนโต 7 ขวบ คนเล็ก 5 ขวบ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามีเจ้าชู้หลายครั้ง ปัจจุบันตกลงจะเลิกกัน แต่ติดปัญหาเรื่องลูก สามีไม่ยอมให้ แต่ดิฉันเป็นแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ

T.Pramook
ทนายไทย
โพสต์: 2101

พฤหัสฯ. ต.ค. 15, 2015 11:52 am  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เล็ก : ตอบเมื่อ Wed 14 October 15 , 09:12 <br>อยู่กับสามีมา 18 ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน มีลูกชาย 2 คน คนโต 7 ขวบ คนเล็ก 5 ขวบ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามีเจ้าชู้หลายครั้ง ปัจจุบันตกลงจะเลิกกัน แต่ติดปัญหาเรื่องลูก สามีไม่ยอมให้ แต่ดิฉันเป็นแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ</div> ถ้าเขาไม่ให้คงฟ้องเรียกคืนบุตรครับ <br> <br>ทนายประมุข 087-361-1107 <br>คดีอาญา คดีแพ่ง ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง <br>id line : 0873611107  <br>https://www.facebook.com/Pramook.Lawyer  <br>email : pramook_law@hotmail.com

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

พฤหัสฯ. ต.ค. 15, 2015 11:55 am  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เล็ก : ตอบเมื่อ Wed 14 October 15 , 09:12 <br>อยู่กับสามีมา 18 ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน มีลูกชาย 2 คน คนโต 7 ขวบ คนเล็ก 5 ขวบ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามีเจ้าชู้หลายครั้ง ปัจจุบันตกลงจะเลิกกัน แต่ติดปัญหาเรื่องลูก สามีไม่ยอมให้ แต่ดิฉันเป็นแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ</div> [b]ไม่จดทะเบียนสมรส  บุตรคงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของคุณ  ฝ่ายเดียว ครับ <br>ทนายอภิชาต  081-5522-971 <br>pol00810081@hotmail.com <br>Line ID. apichat00810081

Apisit/0867977397
ทนายไทย
โพสต์: 1346

พฤหัสฯ. ต.ค. 15, 2015 6:21 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เล็ก : ตอบเมื่อ Wed 14 October 15 , 09:12 <br>อยู่กับสามีมา 18 ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน มีลูกชาย 2 คน คนโต 7 ขวบ คนเล็ก 5 ขวบ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามีเจ้าชู้หลายครั้ง ปัจจุบันตกลงจะเลิกกัน แต่ติดปัญหาเรื่องลูก สามีไม่ยอมให้ แต่ดิฉันเป็นแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ</div> อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ <br> <br>-หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ อํานาจปกครองบุตรเป็นของคุณหรือแม่แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น หากเขาเอาบุตรไป คุณต้องไปร้องต่อศาลให้เขาเอาบุตรมาคืนคุณครับ  <br> <br>แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน คุณต้องไปร้องศาลขอให้คุณเป็นผุ้ใช้อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวและเพิกถอนอํานาจปกครองของเขาครับ <br> <br>สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  <br>ทนายความอภิสิทธิ์ สมบัติไพศาล, นบ.(ธรรมศาสตร์), นบท. และทีมงาน <br>โทรศัพท์มือถือ:   086 797  7397    ไลน์ไอดี  082 754 0641 <br>อีเมล์  :     apisit12@hotmail.com <br>อนึ่ง การตอบนี้เป็นเพียงการให้ความเห็นเบื้องต้นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ให้มาเท่านั้น <br> <br> <br> <br>

T.Pramook
ทนายไทย
โพสต์: 2101

ศุกร์ ต.ค. 16, 2015 10:36 am  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ Apisit/0867977397 : ตอบเมื่อ Thu 15 October 15 , 18:21 <br><div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เล็ก : ตอบเมื่อ Wed 14 October 15 , 09:12 <br>อยู่กับสามีมา 18 ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน มีลูกชาย 2 คน คนโต 7 ขวบ คนเล็ก 5 ขวบ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามีเจ้าชู้หลายครั้ง ปัจจุบันตกลงจะเลิกกัน แต่ติดปัญหาเรื่องลูก สามีไม่ยอมให้ แต่ดิฉันเป็นแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ</div> อย่างนี้จะต้องดำเนินเรื่องอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอน ว่าจะต้องยื่นดูแลบุตรเพียงผู้เดียว หรือจะต้องฟ้องคะ <br> <br>-หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ อํานาจปกครองบุตรเป็นของคุณหรือแม่แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น หากเขาเอาบุตรไป คุณต้องไปร้องต่อศาลให้เขาเอาบุตรมาคืนคุณครับ  <br> <br>แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน คุณต้องไปร้องศาลขอให้คุณเป็นผุ้ใช้อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวและเพิกถอนอํานาจปกครองของเขาครับ <br> <br>สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  <br>ทนายความอภิสิทธิ์ สมบัติไพศาล, นบ.(ธรรมศาสตร์), นบท. และทีมงาน <br>โทรศัพท์มือถือ:   086 797  7397    ไลน์ไอดี  082 754 0641 <br>อีเมล์  :     apisit12@hotmail.com <br>อนึ่ง การตอบนี้เป็นเพียงการให้ความเห็นเบื้องต้นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ให้มาเท่านั้น <br> <br> <br> <br></div> ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนครับ <br> <br>ทนายประมุข 087-361-1107 <br>คดีอาญา คดีแพ่ง ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง <br>id line : 0873611107  <br>https://www.facebook.com/Pramook.Lawyer  <br>email : pramook_law@hotmail.com

กุ้ง

เสาร์ ส.ค. 13, 2016 5:37 pm  

หนูอยากจะทราบว่าหนูจดทะเบียนกับสามีและตลอดเวลาอยู่ด้วยกันส่วนมากจะเป็นหนูที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกและจะเป็นคนพาลูกไปหาหมอแต่ตอนนี้สามีติดคุกและหนูก้มีสามีใหม่สามีติดคุกมาแปดเดือนแล้วค่ะกนูเลี้ยงลูกมาคนเดียวและตลอดเวลาที่เค้าติดคุกหนูเป็นคนหาเงินส่งเค้าแต่เค้าโกหกไม่พูดความจิงหนูอยากจะทราบว่าถ้าเค้าฟ้องเอาลูกเค้าจะชนะไหมค่ะทั้งที่ครอบครัวเค้าไม่ได้ส่งเสียหนูและลูกแต่กับเป็นหนูที่หาเลี้ยงลูกเเละพาลูกไปหาหมอหนูมีลูกสามคนแต่ลูกคนเล็กจะเป็นลูกของคนที่ติดคุกถ้าเค้าฟ้องเค้าจะชนะไหมค่ะ <img src="http://www.lawyerthai.com/m/phone.png" width="25" border="0">

Prasert_0895260651
ทนายไทย
โพสต์: 1307

เสาร์ ส.ค. 13, 2016 7:24 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ กุ้ง : ตอบเมื่อ Sat 13 August 16 , 17:37 <br>หนูอยากจะทราบว่าหนูจดทะเบียนกับสามีและตลอดเวลาอยู่ด้วยกันส่วนมากจะเป็นหนูที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกและจะเป็นคนพาลูกไปหาหมอแต่ตอนนี้สามีติดคุกและหนูก้มีสามีใหม่สามีติดคุกมาแปดเดือนแล้วค่ะกนูเลี้ยงลูกมาคนเดียวและตลอดเวลาที่เค้าติดคุกหนูเป็นคนหาเงินส่งเค้าแต่เค้าโกหกไม่พูดความจิงหนูอยากจะทราบว่าถ้าเค้าฟ้องเอาลูกเค้าจะชนะไหมค่ะทั้งที่ครอบครัวเค้าไม่ได้ส่งเสียหนูและลูกแต่กับเป็นหนูที่หาเลี้ยงลูกเเละพาลูกไปหาหมอหนูมีลูกสามคนแต่ลูกคนเล็กจะเป็นลูกของคนที่ติดคุกถ้าเค้าฟ้องเค้าจะชนะไหมค่ะ <img src="http://www.lawyerthai.com/m/phone.png" width="25" border="0"></div> เขาติดคุกอยู่ คงชนะยากครับ <br> <br> <br> <br>สอบถามเพิ่มเติมโทรหรือส่งอีเมลล์ <br>ทนายประเสริฐ ศรีทา <br>รับปรึกษาปัญหาคดีความ รับว่าความทั่วประเทศ <br>โทร.0895260651,0627489393  <br>Email:prasurt_lawyer5445@hotmail.com <br>www.facebook.com/tanayprasurt <br> <br>

Jan. Jangira

เสาร์ ธ.ค. 10, 2016 10:29 pm  

สวัสดีค่ะ หนูอยุ่กับแฟนมา 3 ปีมีลูกสาว 2 ขวบกว่า 1 คน แฟนหนูไม่ค่อยสนใจลูกเท่าไหร่ มักจะเล่นแต่โทรสัพ เวลาไปสังสรรกับเพื่อนก็กับดึก หนูอยากเลิกกับเค้าแล้วเอาลูกไปด้วยหนูต้องทำยังงัย.  หนูถึงจะได้ลูกไปโดยที่เค้าไม่ต้องมายุ่งอารัยอีก <img src="http://www.lawyerthai.com/m/phone.png" width="25" border="0">

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน